Green County Fair , Xenia , Ohio

Trochu  menší  Země  živitelka  v Českých Budějovicích ,ale hudební  program byl velice kvalitní .Nikoliv náhodou, protože ho měl na starosti Joe Mullins (banjista u Traditional Grass a Longwiev)  Kromě dalších zde byli Reno Brothers,což rozhodně stálo za to. Zvuk byl  velice  dobrý a diváci (odhadem tak tisícovka lidí)  vytvořili  spolu  s kapelami bez- prostřední atmosféru , velice podobnou té , kterou zažíváme  na našich bluegrassových akcích.

Reno Brothers v akci
Vlevo Joe Mullins Vlevo Don Wayne Reno,vpravo naše výprava
Hlediště Měsíc po akci se Xenií prohnalo tornádo ....

  
Na úvodní stránku