Někdy  v létě loňského  roku mě  naši dlouholetí  přátelé  manželé Skobovic (občanským jménem Bohuslavovi)  z  naší dru- žební  skupiny Bodlák , jen  tak  mezi řečí  pozvali na výlet do USA. Mluvilo  se  tenkrát o jejich cestování  po USA  v  roce 1997 a já jsem víceméně ze zdvořilosti pronesl , že jim to závidím. Skoba prohlásil , abych  tedy  příště jel s nimi , že hráč na banjo by se docela mohl hodit. No,a tak jsem jel.
         Výlet  proběhl  v  srpnu  letošního roku a trval pět týdnů .S Greyhoundem (což je  pohodlnější obdoba naší  ČSAD)  jsme ujeli  cca  8500 km , navštívili  deset států   (Ohio,Kentucky ,Tennessee ,Arkansas ,Oklahoma , Texas , New Mexico , Arizona, Nevada ,California) a  zůčastnili se  několika akcí , které pro nás  dlouholeté  přívržence bluegrassové hudby , byly více než zajímavé. Mně se tím vlastně splnil beze zbytku můj dávný sen  a chtěl bych i touto cestou za toto Skobům poděko- vat.
        Na následujících odkazech najdete obrázky a pár stručných informací o těchto akcích .

Xenia,OH - Green County Fair,koncert Reno Brothers
Memphis,TN - Session v Yarborough`s Music
Mountain View,AR - Mekka Old Time muzikantů
Santa Fe,NM - 26th Annual Bluegrass And Old Time Music Festival
Los Angeles,CA - na návštěvě u Billa Knopfa
Fort Smith,AR - naše základna

Jan Kuliš 28/9/2000                                                                                                                                          Na úvodní stránku